30/06/2011

Presentación do libro: Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media, de Carlos Callón

O día 28 de xuño presentouse na Libraría Couceiro de Santiago de Compostela o libro Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media, de Carlos Callón.


Esta obra gañou o décimo sexto Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais 2011. Un Premio que promoven conxuntamente os concellos de Allariz e de Castro Caldelas e as fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco. O xurado desta edición estivo formado por Fernando Acuña Castroviejo, Teresa Devesa Graña, Luís Martínez-Risco Daviña, Xosé María Eguileta Franco e Francisco Fernández Rei.


Na acta do xurado di que «acordaron por unanimidade concederlle o Premio a este ensaio onde o autor reflexiona sobre a problemática da homosexualidade masculina e feminina na Idade Media, a partir do corpus lírico galego medieval (particularmente as cantigas de escarnio e maldicir) e de textos historiográficos e xurídicos. Analízase con detalle o nacemento dos prexuízos homófobos nos séculos XI e XII e a súa posterior consolidación na Baixa Idade Media».


O libro presentouno o amigo, catedrático de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago de Compostela, académico numerario da Real Academia Galega, secretario do Consello de Redacción da revista de pensamento crítico A Trabe de Ouro e representante da Fundación Sotelo Blanco neste Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, Francisco Fernández Rei. E tamén participamos no acto o autor do libro premiado, Carlos Callón e mais eu.


O profesor Fernández Rei falou polo miúdo dos temas que aparecen nos capítulos do libro e o autor, Carlos Callón, fixo unha exposición breve do seu ensaio para, deseguido, levarnos por algúns lugares de Santiago de Compostela e falarnos da homoxesualidade na Idade Media nesta cidade.


Carlos Callón é profesor de Lingua e de Literatura galega en Secundaria, investigador sobre literatura e sociolingüística, e activista cultural. Preside na actualidade A Mesa pola Normalización Lingüística e a Fundación Vía Galego e é portavoz nacional da plataforma unitaria Queremos Galego. Ademais, tivo a honra de ser concelleiro na súa vila, Ribeira; foi membro do Consello Asesor de Radio Televisión Española en Galicia, presidente do Comité de Estado da Axencia Europea de Linguas Minorizadas e é autor de varios libros e de moitas colaboracións en prensa.


En nome de Sotelo Blanco Edicións deille ao amigo Carlos os parabéns polo Premio acadado, e agradecinlles aos membros do xurado o traballo que desenvolven cada ano e que fan posible que este premio sexa un referente na cultura galega á hora de dar a coñecer os mellores traballos ensaísticos que abranguen as cienciais sociais (antropoloxía, historia, sociolingüística, economía, socioloxía etc.).

Nenhum comentário: