08/02/2010

A TRABE DE OURO. Publicación Galega de Pensamento Crítico (1990-2009)

En marzo de 1990 apareceu o primeiro número da revista A TRABE DE OURO. Publicación Galega de Pensamento Crítico so a dirección de Xosé Luís Méndez Ferrín. A revista fixo xa vinte anos e leva oitenta números publicados.A finais dos anos oitenta, o amigo e profesor Xosé Manuel Salgado presentoume a X. L. Méndez Ferrín en Quintela, a miña aldea natal. Falamos dun proxecto que eu tiña na cabeza e puiden comprobar como esta personalidade única da cultura galega non só se implicaba el, senón que me ofreceu, para a miña sorpresa, a colaboración dun equipo completo de persoas dedicadas á cultura que estaban dispostas a traballar para que este proxecto fose unha realidade. Así, na primavera de outono de 1989, Méndez Ferrín xuntou na sede da Fundación Sotelo Blanco un grupo de xente moi diversa para falar da posibilidade de facer unha revista de periodicidade trimestral. Nacía así A Trabe de Ouro. Publicación Galega de Pensamento Crítico.O deseño da revista, sobrio e elegante, fíxoo o desaparecido Francisco Mantecón. Cómpre lembrar aquí unhas liñas do editorial do número 64, asinado polo co-secretario da revista, Francisco Fernández Rei, cando A Trabe fixo 16 anos:


«O mascarón de proa da Trabe, revista apartidaria, nacionalista e de esquerdas, é o texto “Estamos abertos a todos e a todo; teimamos que nada do noso tempo e terra nos sexa alleo”, tirado de Galiza, folla poética que Cunqueiro editou en Mondoñedo o 25 de xullo de 1930 e que contiña poemas seus e de Manuel Antonio, Amado Carballo, Bouza Brey, Blanco Amor e outros poetas galegos».


Os centos de traballos e colaboracións que apareceron n’A Trabe son hoxe en día unha referencia para a configuración da cultura do noso país. Lembro que alguén dixo que non chegariamos a publicar máis alá de tres números e xa levamos oitenta. Actualmente, a revista está máis viva que nunca e, fundamentalmente, conserva o seu espírito inicial e o magnífico equipo dirixido por X. L. Méndez Ferrín que compón o Consello de Redacción: Rosa López e Francisco Fernández Rei (na Secretaría de Redacción); Miguel A. Seixas, Francisco Sampedro, Antón Figueroa, Marcial Gondar Portasany, Xavier Vence, Margarita Ledo Andión, Paco Martín, Darío Xohán Cabana, X. M. García Crego, Manuel Outeiriño, X. M. Salgado, X. Antón L. Dobao, J. Viale Moutinho e Carlos García Martínez. Todos eles pensadores, profesores ou escritores de primeira orde. Podo dicir sen equivocarme que este é o grupo intelectual máis importante da cultura galega dos últimos vinte anos. Síntome moi orgulloso de ser o editor d’A Trabe de Ouro, unha revista que é o buque insignia dun amplo proxecto editorial que comezou en 1980.O sábado, 30 de xaneiro de 2010, reuniuse o Consello de Redacción para preparar o número oitenta e un, o primeiro tomo do ano vinte e un que sairá na primavera. A revista, polo tanto, goza de boa saúde, e como escribín no libro A semente da nación soñada:


«Quédanos un longo camiño por percorrer. Un camiño que realmente non debe concluír nunca se queremos seguir sendo fieis ao impulso inicial que nos levou a emprender a publicación d’A Trabe de Ouro. Non nos falta ilusión, porque a temos, e empeño, porque todos achegamos o noso traballo na mesma dirección, para continuar a travesía nesta nao que ten o leme ben firme e que dirixe a bo porto e dun xeito certeiro desde aquel ano 1990 Xosé Luís Méndez Ferrín».


2 comentários:

janete disse...

Olá.Soy esposa de Antonio Diaz Perez.Habla conosco.

Olegario Sotelo Blanco disse...

Ola, Janette:
Por mediación de Isabel descubrín quen eras. Gustaríame poñerme en contacto contigo:
soteloblanco@ronsel.com